តារាស្រី KPOP ទាំង ១០ ដែល​មាន​គូទស្រស់ស្អាតនិង​ស៊ិចស៊ី​ដាច់គេ

ទេពកោសល្យក្នុងការ ច្រៀង រាំ និង សម្រស់ គឺជា ចំណុចសំខាន់ បំផុត សម្រាប់ គ្រប់ តារាស្រី ក្នុង វិស័យ KPOP ដ៏ ពេញ និយម។ ថ្ងៃនេះ គេហទំព័រ Pkamlis(ផ្កាម្លិះ) នឹងសូម បង្ហាញ បញ្ជី ឈ្មោះ តារាស្រី KPOP ទាំង ១០ នាក់ ដែល មាន គូទ ស្អាត ជាងគេ បើ តាម ការស្រង់ មតិ អ្នកប្រើប្រាស់ អ៊ីនធើណែត (Nettizen) នៅ ប្រទេស កូរ៉េ។

#10 Choa មកពីក្រុម  AOA

tumblr_netk3yuwyH1qk12q0o1_500

tumblr_na1m62qcTj1qk12q0o1_1280

018502025216

#9 ក្រុមចម្រៀងស្រី WASSUP

#8 Yura  មកពីក្រុម Girl’s Day

#7 Minhee មកពីក្រុម Stellar

tumblr_nec4kaEATh1qk12q0o1_1280

#6 Hyunyoung មកពីក្រុម Rainbow

#5 Hani មកពីក្រុម EXID

tumblr_ng8kc2R6tx1qk12q0o1_1280

tumblr_nfhmmq46Ft1qk12q0o1_1280

150213a_0004

#4 Bora មកពីក្រុម Sistar

Jj7pEtc

nF6a2JE

#3 Hyuna មកពីក្រុម 4Minute

#2 Soyou មកពីក្រុម Sistar

#1 Seolhyun មកពីក្រុម  AOA

ចុះមិត្តអ្នក អាន យល់ យ៉ាង ណាដែរ ចំពោះ ចំណាត់ ថ្នាក់ នេះ? ឬក៏ Idol របស់ លោក អ្នក មិិន មាន ឈ្មោះ ក្នុង បញ្ជីនេះទេ?

Leave a Comment