តោះមកមើលរូបថតជាមួយ​កូនតូចដែលរំពឹងទុក និងរូបមែនទែន ថាតើគួឲ្យ​ចង់​សើច​ប៉ុណ្ណា៎

រូបខាងក្រោមនេះនិងបង្ហាញអ្នកពីរូបភាពដែររំពឹងទុក ធៀបនិង រូបថតពិតប្រាកដ​ ដែរថតចេញពីទារក​ និង ក្មេងៗដែលគួរអោយស្រលាញ់។  មើលរូបថតជាមួយ​កូនតូចដែលរំពឹងទុក និងរូបមែនទែន ថាតើគួឲ្យ​ចង់​សើច​ប៉ុណ្ណា៎ ព្រោះ​ថា​ថតរូប​ជាមួយ​ក្មងៗមិន​មែនរឿងងាយ​ស្រួល​ទេ។

១.

14938227_1489725827710320_8639251654574701614_n

២.

14925498_1489726007710302_8742371050911590467_n

៣.

15032754_1489725957710307_5299947773254836056_n

៤.

15036534_1489725381043698_4200627249689719931_n

៥.

boredpanda6

៦.

Screenshot (1151)

៧.

14947688_1489725924376977_1211903945900690761_n

៨.

14956413_1489725821043654_7321657056039699585_n

៩.

Screenshot (1153)

១០.

14980725_1489726024376967_5552619679464788236_n

 

Leave a Comment