ចង់ឲ្យ Crush ចាប់អារម្មណ៍​លើ​អ្នក កុំភ្លេចធ្វើរឿងទាំងនេះ

តើចង់អោយមនុស្សដែលអ្នកលួចស្រលាញ់ចាប់អារម្មណ៏លើអ្នកវីញទេ? ប្រាកដណាស់ថាក្នុងពេលដែលយើងលួចស្រលាញ់នរណាម្នាក់តែងតែប្រាថ្នាចង់អោយគេចាប់អារម្មណ៏លើយយើងវីញជាក់ជាមិនខាន។ ខាងក្រោមនេះជាវិធីសាស្រ្តងាយៗក្នុងការធ្វើអោយមនុស្សដែលអ្នកលួចស្រលាញ់ចាប់អាម្មណ៏លើអ្នក

[Continue Reading ...]

បន្ទាប់ពីអាន ៧ ចំណុចនេះហើយ អ្នកប្រហែលជាអាចលើកលែងឲ្យមនុស្សដែលធ្លាប់ធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់

ជាការពិតណាស់ក្រោយពេលបែកបាក់គ្នាអ្នកប្រាកដជាមានអារម្មណ៏ខឹង ស្អប់មនុស្សដែលធ្វើអោយអ្នកឈឺចាប់។ត្រូវគិតម្តងទៀតថាការខឹងស្អប់មិនបានធ្វើអោយអ្នកបាត់ឈឺចាប់នោះឡើយ មានតែធ្វើអោយអ្នករឹតតែវិល​វល់ ក្នុងភាពឈឺចាប់។

[Continue Reading ...]